Na kłopoty… grupa samopomocowa.

Grupy samopomocowe osób doświadczających kryzysu psychicznego są ważnym ogniwem procesu zdrowienia. Tworzą je osoby, które borykają się z podobnymi problemami i otrzymują niewystarczające wsparcie instytucjonalne.

Niestety, takie grupy nadal są rzadkością w Polsce.

 

Czym jest  grupa samopomocowa?

Grupa samopomocowa jest zbiorowością, gdzie uczestnicy zaspokajają swoje potrzeby, dzielą się doświadczeniem, współdziałają. Aktywność grupy samopomocowej  wypełnia braki w działaniach instytucji mających nieść wsparcie.

 

Bez trudu rozpoznasz grupę samopomocową.

Taka grupa charakteryzuje się:

  • powiązaniem osób poprzez wspólny problem czy trudność

  • działaniem opartym na zasobach i sile członków grupy

  • wsparciem psychicznym od innych członków grupy

  • wewnętrzną zasadą, że wszyscy są sobie równi

  • wrażliwością na potrzeby

  • osobistym poziom wzajemnego zainteresowania

To, co spaja wszystkie oddziaływania samopomocowe, to ich odmienność od zewnętrznych interwencji.

 

Jak się to zaczęło?

W latach trzydziestych XX wieku w w Stanach Zjednoczonych pojawił się ruch Anonimowych Alkoholików (AA). Aż do czasów II Wojny Światowej grupy samopomocowe służyły przede wszystkim do rozwiązywania problemu uzależnienia od alkoholu. Jak się okazało metody stosowane przez AA były uniwersalne i skuteczne nawet w przypadku innych uzależnień czy trudności emocjonalnych i interpersonalnych. Dostrzeżono również, że potencjałem w grupie osób chorujących (również psychicznie) były ich zasoby  (psychologiczne i środowiskowe) oraz wiedza zdobyta w procesie zdrowienia.

 

Co daje grupa samopomocowa?

Wszelkie działania zapewne przynoszą poczucie wpływu na życie – swoje jak i innych. Osoba doświadczająca trudności w grupie samopomocowej jest tak samo biorcą jak i dawcą  wszelkiego rodzaju pomocy. Z pewnością uczestniczenie w grupie samopomocowej może podnieść poziom samopoczucia poprzez obserwowanie innych – ich aktywności,  postępów w procesie zdrowienia oraz dzielenie się przykładami ze swojego życia. Aktywność i różnorodność podjętych działań w ramach grupy z pewnością pomaga w uzyskiwanie samodzielności.

 

 Grupy samopomocowe w  Klubie 123

W ubiegłym roku powstały dwie grupy stacjonarne. Niestety, koronawirus wymusił zamknięcie Klubu dla wszystkich Uczestników. Na szczęście grupy samopomocowe zaczęły działać online i obecnie mamy już 3  – spotykają się w soboty i niedziele.

A plan zajęć można znaleźć tu : https://tiny.pl/r1rsd

Related Images: